Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy umów zawartych od dnia  01.01.2017r.

Sklep internetowy www.kuznia-skarbow.pl jest własnością fundacji “Wykuci w Ogniu”, Mokre 80, 38-542 Rzepedź, powiat sanocki, woj. podkarpackie

NIP: 6871967493

zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 180436522, zwaną dalej Sprzedającym.

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT 0%).

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.kuznia-skarbow.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.

4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.kuznia-skarbow.pl są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie

1. Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2. Za pośrednictwem formularza „ Zapytaj” lub “Zadaj Pytanie”  dostępnej na stronie każdego przedmiotu.

3. Mailowo na adres: pracownia@kuznia-skarbow.pl

4. Telefonicznie pod numerami telefonów: 668 872 506 lub 790 882 506

III. Realizacja zamówień

1. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówień znajdą Państwo w zakładce „Jak kupować”

2. Wszystkie paczki wysyłamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich pod adres podany w formularzu zamówień.

IV. Forma płatności

1. Gotówką – przy odbiorze osobistym

2. Płatność za pobraniem – przy niektórych zamówieniach powyżej 2000 zł zastrzegamy możliwość poproszenia o przedpłatę 10% zaliczki.

3. Przedpłata na konto

Dane do przelewu:

Konto Bankowe: Raiffeisen Polbank 19 1750 0012 0000 0000 4092 2218

V. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.

4. Fundacja “Wykuci w Ogniu”  uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Fundacja “Wykuci w Ogniu” Mokre 80, 38-542 Rzepedź, powiat sanocki, woj. podkarpackie.

z dopiskiem “ZWROT – sklep internetowy”.


5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

VI. Reklamacje należy składać

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

2. pracownia@kuznia-skarbow.pl

2. Listownie na adres: Fundacja “Wykuci w Ogniu”  Mokre 80, 38-542 Rzepedź, powiat sanocki, woj. podkarpackie.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

2.  Kopiowanie lub przetwarzanie materiałów znajdujących się na stronie surowo zabronione. Zdjęcia chronione prawami autorskimi.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2019r. od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.kuznia-skarbow.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.

2. Pozostałych klientów (którzy dokonali zakupów do 01.10. 2019r. włącznie) obowiązuje wcześniejszy Regulamin.