Inspiracje

Nasza historia jako zachęta dla innych

Materiał zrealizowany o Kuźni Skarbów dla OHP – przedstawiający naszą historię jako przykład i zachętę dla młodych ludzi do znalezienia swojego miejsca w życiu.